top of page
paaskamp strook.png
j@SSper Paaskamp

Doelgroep:

Jongeren met ASS tussen 13 en 18 jaar die al meegingen op jASSperkamp.

We kiezen voor deze formule omdat jongeren in de puberteit enorm veranderen en onze voorkennis daarbij helpt om hen beter in te schatten en bij te staan.


Doel:

Groei naar aanvaarding, zelfstandigheid en integratie.

Op basis van vertrouwen, herkenning, herhaling en vriendschap gaan onze oud jASSpers verder uit hun comfortzone en wordt er integratie nagestreefd.

Periode: Paasvakantie - van maandagmorgen tot donderdagavond


Plaats: Knapzak Bohan

Werkwijze:

 • Maximaal 20 jongeren in twee subgroepen.

 • De j@SSpers komen met de trein onder begeleiding vanuit Kortrijk, Gent of Brussel naar Gedinne Station waar een busje hen ophaalt en naar de Knapzak brengt.

 • Er is een vereenvoudigde daglijn en elke dag begint met een verduidelijking.

 • De j@SSpers eten zonder monitor aan de eigen tafel met vrienden.

 • De j@SSpers worden vaker op zelfredzaamheid gewezen en in de groei daarin gestimuleerd en gesteund door de monitoren.

 • Bij j@SSper is een flink stuk psycho-educatie ingeweven in de activiteiten en worden er grenzen verlegd zonder verplichting.

 • De j@SSpers krijgen elk jaar een externe uitdaging zoals zelf winkelen, dropping (met begeleiding), een terrasje doen, vreemden aanspreken, …

Selectiecriteria:

 • Al onze j@SSpers zijn ex-jASSpers die we kennen, waardoor belemmerende factoren wegvallen en de kans op groei enorm toeneemt.

 • J@SSpers met te zware ontwikkelingsproblematiek of psychisch zware problemen kunnen geweigerd worden.

 

Procedure:

 • Alle mogelijke deelnemers krijgen een uitnodigingsmail om zich in te schrijven rond november/december.

 • Een inschrijvingsformulier volgt per mail.

 • Medisch attest, jASSpoort en alle nodige formulieren moeten ingevuld en in ons bezit zijn.

 • Betalingsformaliteiten worden conform overeenkomst nageleefd.

Inschrijvingssom:

 • De inschrijvingssom moet volledig betaald zijn voor het kamp.

bottom of page