top of page
zomerkampstrook.png
jASSper Zomerkamp

Doelgroep: Kinderen met ASS tussen 6 en 12 jaar in het gewoon of buitengewoon onderwijs met (rand)normale begaafdheid of lichte verstandelijke beperking.


Doel:

Kinderen met ASS het plezier van op kamp gaan te laten ervaren, vriendschap te sluiten en zelfstandiger te leren zijn .

Periode: tweede volle week van juli - van zondagnamiddag tot zaterdagmorgen


Plaats: Knapzak Bohan

Werkwijze:

 • Maximaal 25 kinderen in drie subgroepen.

 • Door in kleine groepen te werken met vaste zorgbegeleiders en vooraf gekende daglijnen is de ruimte en structuur duidelijk en voorspelbaar.

 • Door het bieden van basisveiligheid worden de kinderen, die allen ass hebben, uit hun comfortzone gelokt en ze kunnen succeservaringen opdoen.

 • De ouders brengen en installeren de kinderen op hun vooraf opgemaakte en toegewezen kamer om een sfeer van herkenning te creëren met eigen dekentje of knuffels en foto’s.

 • We bieden een brede waaier van activiteiten aan waarop we de kinderen uitnodigen mee te spelen zonder verplichting, aanwezig zijn en gewoon kijken kan en mag.

 • De activiteiten zijn goed voorbereid en worden begeleid door goed opgeleide monitoren.

 • We bieden elk kind een zorgmonitor die instaat voor zijn of haar welzijn en een vertrouwensband opbouwt.

 • We hebben een team van 1 monitor op 2 kinderen en allen hebben een gepaste opleiding genoten (onderwijsmensen, (para)medici, ervaringsdeskundigen, studenten sociale richtingen, ….). Ze zijn allen 19 jaar of ouder met een grote diversiteit, maar met een groot hart voor kinderen met een extraatje.

Selectiecriteria:

 • ​​diagnose ASS of een onderbouwd vermoeden

 • tussen 6 en 12 jaar

 • in het gewoon of buitengewoon onderwijs

 • (rand)normale begaafdheid of lichte verstandelijke beperking

 • talig zijn en een minimum aan zelfstandigheid hebben

 

Procedure:

 

 • De aanmeldingen starten op de Terugkomdag of doorheen het jaar online op een reservelijst.

 • Na aanmelding worden de nodige formulieren opgestuurd.
 • In het geval van nieuwe kinderen wordt een afspraak gemaakt voor een intake-gesprek. Tijdens dit gesprek wordt uitleg gegeven over het kamp aan zowel het kind als de ouders. Er wordt ook geëvalueerd of het kind voldoet aan de selectiecriteria.
 • Inschrijving is pas geldig na een positieve intake en als inschrijvingsformulier volledig ingevuld is.
 • Medisch attest, jASSpoort en alle andere nodige formulieren moeten ingevuld zijn en in ons bezit zijn.

 • Betalingsformaliteiten worden conform overeenkomst nageleefd.

 • Broertjes en zusjes van jASSpers hebben voorrang bij inschrijving.

 • Kinderen van de MamASSmomentjes hebben voorrang bij inschrijving.

 • Kinderen die op de reservelijst staan hebben voorrang.

 • Overige plaatsen worden opgevuld naar tijdstip van inschrijving en goedkeuring intake.

Inschrijvingssom:

 • De inschrijvingssom moet volledig betaald zijn voor het kamp.

 • Bij financiële moeilijkheden kan er een overeenkomst gesloten worden zodat iedereen de kans krijgt om mee te gaan.

 • Om beroep te doen op financiële tegemoetkoming dient een aanvraag gedaan te worden bij het bestuur dat over de tussenkomst beslist volgens een vast principe.

bottom of page