top of page

Over ASS

Kinderen met een autismespectrumstoornis zijn gewone kinderen, tenminste, dat zien wij zo. Ze hebben alleen een extraatje. Ze zijn dus niet beperkt, ze denken gewoon anders. En doordat ze in de grote maatschappij de minderheid zijn, zien de “modale” mensen ze als “niet normaal”. Maar dat zijn ze wel! Dat tonen wij aan op onze jASSperkampen.

Alle kinderen en jongeren bij ons hebben “een” autismespectrumstoornis dus dat is de standaard. En dan zie je meteen weer een nieuw normaal ontstaan waarin onze jASSpers alle mogelijkheden hebben om zich te ontplooien tot hun eigen mooie zelf. Monitoren en begeleiding zijn opgeleid om de ASS-orde te laten gedijen en de omgeving voor hen zo veilig mogelijk te helpen maken, zonder uitdaging te vermijden als ze daar klaar voor zijn.

Zo doen onze kinderen en jongeren succeservaringen op die ze mee kunnen nemen naar de buitenwereld, waar ze vaak al veel teleurstellingen te verwerken kregen. Door hen sterker te maken en hen middelen te geven om hun eigen sterktes en talenten te ontwikkelen, proberen we de integratie wat makkelijker te maken.

Integratie bevorderen we ook door het dorp waar we verblijven actief te verkennen en onze omgeving in onze opdrachten op te nemen. De uitstappen die we maken naar de manège, naar het kasteel van Bouillon, met de kajak, enz… zijn bedoeld om als eenheid samen sterk te staan in gewone activiteiten.

Inclusie is een mooie gedachte, maar de grote diversiteit is juist hetgeen wat de overprikkeling teweeg brengt bij onze doelgroep. In gewone kampen krijgen zij het vaak te moeilijk en haken ze voortijdig af of worden ze uitgesloten. Bij ons krijgen ze uitdagingen op maat, gewoon waar het kan en bijzonder waar het nodig is.

Onze leuze “zeg wat je doet en doe wat je zegt” is simpel maar zeer efficiënt. Onze taal naar onze jASSpers is zo letterlijk mogelijk, kort en zonder franjes. Onze communicatie is op de hoogte van het kind, naar de kennis van het kind en zo nodig gevisualiseerd. Dat wil niet zeggen dat wij de taal van de buitenwereld uitsluiten, maar dat we hem uitleggen!

 

 

 

justice and equality.jpg
abc model.jpg

ABC
 

CONTACT

Wij werken met het ABC: A voor autonomie, B voor betrokkenheid en C voor Competentie.

 

  • Autonomie zit in de keuzes die het kind krijgt om al dan niet direct deel te nemen aan activiteiten of liever eerst eens de kat uit de spreekwoordelijke boom te kijken. Ze zit ook in het aangeboden “vrij spel” tussen de geleide spellen door. Dat “vrij spel” is een heel divers aanbod dat wij helpen ontdekken en samen spelen met hen alvorens hen zelf alleen te laten “doorgeven”.

  • Betrokkenheid impliceert dat wij uitzoeken wat een kind of jongere interesseert en dat gebruiken om zijn of haar betrokkenheid te verhogen. Vriendschap is geen evidentie voor kinderen en jongeren met ASS, maar gedeelde interesses helpen een heel stuk om die te bewerkstelligen. Samen een boek zitten lezen over dino’s kan een perfect voorbeeld zijn van een ontluikende vriendschap. Het concept vriendschap is hen ook niet altijd duidelijk en daar proberen wij ook een rol in te spelen door onze betrokkenheid!

  • Competenties ten slotte zijn grenzeloos en begrenzend tegelijk. Elk kind heeft zijn eigen competenties en mag die bij ons laten zien en zijn! Onder elkaar is er heel veel respect en aanvaarding van uitzonderlijke voorliefdes en splintervaardigheden. Je ziet ook dat bij groepsspel gekeken wordt of er in elk groepje verschillende aanvullende competenties zitten. Bij onze jongsten zorgen wij daarvoor, bij de j@SSpers hebben ze dat heel gauw door wie ze waarvoor nodig hebben!

Kortom: Door exclusief met deze doelgroep met ASS op succeservaringskamp te gaan, geloven wij dat een inclusieve toekomst in de maatschappij gemakkelijker gemaakt wordt en dat wij een blij en gelukkig kind terug samen brengen met de ouders.

 

 

Ann Theys

info@jassper.org

0496 18 05 08

 

bottom of page