top of page

Waarom auti-vriendelijke vrijtijdsbesteding zoveel kost

Tijdens onze jASSperkampen zorgen wij voor één monitor voor elke twee jASSpers. Dat is veel meer dan bij kampen van andere jeugdverenigingen. De extra begeleiding is nodig om elk kind de kans te geven op een fijne kampervaring. Kinderen met ASS hebben nood aan extra structuur. Ze gaan uitdagingen aan op hun eigen manier en tempo. En ze hebben een individueel vangnet nodig als het even niet lukt. Tijdens onze kampen worden kinderen uitgenodigd deel te nemen aan de groepsactiviteiten, maar dit is nooit een verplichting.

 

Gelukkig kunnen wij elk jaar weer rekenen op onze vrijwilligers. Al onze monitoren en coördinatoren zetten zich tijdens hun vakantie vrijwillig in om de kampen mogelijk te maken. Zij ontvangen hiervoor slecht een bescheiden standaard jeugdvrijwilligers vergoeding. Maar ook hun verblijf in Bohan moet gefinancierd worden. En met één monitor voor elke twee jASSpers maakt dat het kamp duurder dan kampen van andere jeugdverenigingen.

Hoe houden we het betaalbaar

  • Mutualiteiten: alle ouders kunnen een deel van de inschrijvingskosten terugvragen van hun mutualiteit. Daarbij is het belangrijk om het attest formulier al op voorhand te vragen bij hun mutualiteit en mee te nemen op kamp. Bij een aantal mutualiteiten (onder andere LM, Neutraal Ziekenfonds, Partena) bestaat de mogelijk voor een verhoogde bijdrage voor jASSperkampen.

  • Sponsoring: VZW jASSper heeft verschillende sponsorinkomsten

    • De gemeente Harelbeke is al jaren onze vaste subsidiegever en ook onze basis in 't SAS in Harelbeke.

    • Over de laatste jaren zijn we gesponsord door verschillen organisaties, zoals "Stasegem loopt", "Het Schlagerfestival Harelbeke", en "Stichting Antoine Faes".

    • Onze sponsoractiviteiten (Spaghettidag, Paaseitjesverkoop, Kerstacties, etc.) zijn en blijven een belangrijke bron van inkomsten. 

    • Ook zijn we al gesponsord door bedrijven en privé initiatieven.

Het sponsorgeld wordt vooral gebruikt voor extra activiteiten tijdens onze kampen, zoals het paardrijden, en voor de aankoop van spel- en hulpmateriaal. Daarnaast nemen wij elk jaar enkele jASSpers uit gezinnen met een minimaal inkomen mee via een financiële tussenkomst door de VZW.    

bottom of page