top of page
Webinars en bijscholingen
Gastspreker ASS

Jeugdbewegingen, scholen en gezinnen ervaren dat omgaan met kinderen (met een extraatje) niet gemakkelijk is. 

In dat kader komen wij graag voor klassen, scholen, groepen monitoren, leiders, kampverantwoordelijken en andere mensen die met deze kinderen omgaan een praktische en duidelijke uiteenzetting geven.

Wij tonen onze hulpmiddelen, leren leerkrachten, leiding en verantwoordelijken met deze kinderen om te gaan en oefenen de praktijk met jullie.

Aan de hand van foto's en praktische zaken leer je omgaan met deze doelgroep op een plezante manier.

Ook ouders genieten soms mee van de tips, maar zijn ook vaak onze beste leveranciers!

Wil je een afspraak? Info?

info@jassper.org

Stands op (vrijtijds)beurzen
met of zonder spreekbeurt
Groeien in Mindset voorblad.JPG
Herstelgericht werken voorblad.JPG
Waarom mensen graag met je praten PP voo
Kindertekeningen interpreteren voorpagin
Corona en woede voorblad.JPG
bottom of page