Gastspreker(s) ASS
(en vrijetijdsbesteding)

Jeugdbewegingen, scholen en gezinnen ervaren dat omgaan met kinderen met een extraatje niet gemakkelijk is. 

In dat kader komen wij graag voor groepen monitoren, leiders, kampverantwoordelijken en andere mensen die met deze kinderen omgaan een praktische en duidelijke uiteenzetting geven.

Wij tonen onze hulpmiddelen, leren leiding en verantwoordelijken met deze kinderen om te gaan en oefenen de praktijk met jullie.

Aan de hand van foto's en praktische zaken leer je omgaan met deze doelgroep op een plezante manier.

Ook ouders genieten soms mee van de tips, maar zijn ook vaak onze beste leveranciers!

Wil je een afspraak? Info? theys.ann@skynet.be 

Stands op (vrijtijds)beurzen
met of zonder spreekbeurt

© 2018 VZW jASSper

GSM:

0496/180508